12. Gajdaški festival

12. Međunarodni gajdaški festival održan je u vremenu od 28. do 30.09.2018. godine u Zagrebu, Mihovljanu i Bjelovaru.

Program festivala:
28.09.2018. – koncert u Mihovljanu (19:00 Društveni dom)
29.09.2018. – koncert u Etnografskom muzeju u Zagrebu (11:00)
– koncert u dvorani Ansambla LADO (19:00)
30.09.2018. – forum sudionika festivala na temu gajdi u europi, koncert u Bjelovaru (19:00 Dom kulture)

Izvođači:

  • Vital Voranao (Bjelorusija)
  • Paulina Wojtkowiak i Adam Robinski (Poljska)
  • Trogari (Slovačka)
  • Symeon Sforza i Thibualt Debehogne (Belgija)
  • Oisin Mccann (Irska)
  • Aleksandar Arabadziev i Lazar Jevtić (Makedonija)
  • Jure Miloš (BiH)
  • Caledonian pipe band (Škotska)
  • Hrvatski gajdaški orkestar
  • Orkestar Ansambla LADO