hgf-logo

Hrvatski gajdaški festival je prvi put održan 2007. godine u mjestu Mihovljan u Hrvatskom zagorju. Od tada se kontinuirano održava krajem rujna svake godine. To je međunarodni festival tradicijskih glazbala na kojem se, osim gajdi, duda, mihova, dipli i drugih srodnih glazbala, mogu čuti i razna druga vrlo interesantna tradicijska glazbala jer, osim svirača iz raznih krajeva Hrvatske, na festivalu nastupaju i glazbenici iz gotovo cijelog svijeta.

Na dosadašnjim festivalima su, osim iz Hrvatske, nastupali glazbenici iz sljedećih zemalja: Kolumbija, Meksiko, Japan, Grčka, Bugarska, Italija, Španjolska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Mađarska, Slovačka, Češka, Belgija, Nizozemska, Poljska, Škotska.

Organizator festivala je Centar za tradicijska glazbala Hrvatske koji je osnovao i vodi Stjepan Večković, solista na tradicijskim glazbalima u Ansamblu LADO, osnivač i voditelj Hrvatskog gajdaškog orkestra, izrađivač tradicijskih glazbala, voditelj seminara i radionica tradicijskih glazbala.